wpływ komputera na dzieci

Wpływ komputera na dzieci w spektrum autyzmu

Wpływ komputera na dzieci, szczególnie dzieci w spektrum jest tematem bardzo kontrowersyjnym. Czy rzeczywiście komputer i środowisko wirtualne ma wyłącznie negatywny wpływ?  Często słyszymy, jak zły wpływ na nasze dzieci ma komputer. Zagrożenia płynące z korzystania ze środków masowego przekazu, mediów społecznościowych, czy treści zamieszczonych w sieci mogą rzeczywiście stanowić ogromne zagrożenie dla naszych podopiecznych….

Udostępnij
Share

Wpływ komputera na dzieci, szczególnie dzieci w spektrum jest tematem bardzo kontrowersyjnym. Czy rzeczywiście komputer i środowisko wirtualne ma wyłącznie negatywny wpływ? 

Często słyszymy, jak zły wpływ na nasze dzieci ma komputer. Zagrożenia płynące z korzystania ze środków masowego przekazu, mediów społecznościowych, czy treści zamieszczonych w sieci mogą rzeczywiście stanowić ogromne zagrożenie dla naszych podopiecznych. Jednakże, środowisko wirtualne ma również pozytywny wpływ. Dzieci w spektrum autyzmu często cierpią na deficyty uwagi i problemy w spójności w odbiorze bodźców.

Wpływ komputera na dzieci – środowisko wirtualne

Odpowiednio dostosowane treści w środowisku wirtualnym mogą pomóc w nadzorowaniu ilości bodźców, jakie płyną ze środowiska zewnętrznego. Dzięki temu uwaga dziecka może być kierowana na istotne aspekty sceny wizualnej. Przy korzystaniu z programów dedykowanych dla osób w spektrum możemy zauważyć istotne różnice. Są o wiele prostsze graficznie, a także mniej dynamiczne. Pamiętajmy także, że osoby w spektrum zwykle dążą systematyzacji. Pojmują świat jako logiczną całość. Środowisko wirtualne zapewnia dziecku uporządkowanie, stabilność i przewidywalność.

Odbiór komunikatów przez dzieci w spektrum

Warto również zaznaczyć, że większość osób w spektrum zdecydowanie lepiej przyjmuje informacje przekazywane wzrokowo niż słuchowo. W wielu przypadkach komunikaty słuchowe są zupełnie nieskuteczne. Z tego powodu metody komputerowe wydają się mieć spory potencjał. Nie da się ukryć, że wpływ komputera na dzieci w spektrum może być bardzo pozytywny. Może pomóc w rozwiązywaniu wielu trudności poznawczych. Dzieje się tak, gdyż pomaga w kontrolowaniu ilości dostarczanych bodźców, zaś dedykowane dla osób w spektrum interfejsy są prostsze, przewidywalne i zwykle bazują na przyczynowości fizycznej. Dodatkowo, bodźce społeczne są minimalizowane, zaś fundamentalnym nośnikiem informacji są bodźce wzrokowe.

Procesy emocjonalno-motywacyjne

Nowoczesne technologie budują bardziej przyjazne środowisko nauki i rozwoju. Zwiększają motywację do nauki oraz zmniejszają obawy przed aktywnym poznawaniem. Dzięki właściwościom nagradzającym oraz ogromnej chęci korzystania z nich, osoby w spektrum zdecydowanie chętniej uczą się. Wykorzystując przekaz wzrokowy (video modeling) można znacząco usprawnić samoobsługę i umiejętności społeczne osób w spektrum, jak również stymulować proces nauczania. Wielu badaczy potwierdza, że w przypadku osób z ASD, wirtualne środowisko może przynosić wiele korzyści.

Wpływ komputera na dzieci z ASD, a badania naukowe

Badania naukowe przeprowadzone przez Charlop-Christy, Le i Freeman i opublikowane w 2000 roku w Journal of Autism and Developmental Disorders wskazują, że informacje i umiejętności przekazywane za pomocą obrazów znacznie szybciej i skuteczniej są przyswajane przez dzieci w spektrum. Generalizacja następuje w znacznie szybszym tempie. Jest to możliwe dzięki bardzo motywującemu sposobowi przekazywania informacji. Nowe technologie mogą więc przysłużyć się i wspomagać dzieci w procesie nauki. We wspomnianych badaniach poziom przyswojonych informacji był dużo wyższy w przypadku przekazu wizualnego niż prezentując je w inny sposób. Jest to doskonałym potwierdzeniem, że dzieci w spektrum pozytywnie reagują na taką formę nauki.

Komfort dzieci z ASD

Praca z komputerem i nowoczesnymi technologiami zapewnia osobom w spektrum duży komfort psychiczny. Nie naraża na ekspozycję społeczną czy kontakty z innymi osobami, nie istnieje również ryzyko bycia ocenianym przez komputer czy odrzuconym. Ryzyko porażki w kontaktach z innymi jest więc wyeliminowane, jednak wciąż istnieje możliwość symulowania rzeczywistych sytuacji społecznych. Nowoczesne technologie stymulują efektywne uczenie się, odciążając system poznawczy. Mniejsza ilość bodźców ma bardzo pozytywny wpływ na dziecko.

Wpływ komputera na dzieci w procesie edukacyjnym

Urządzenia są znacznie bardziej przewidywalne i charakteryzują się małą zmiennością. To ma bardzo pozytywny wpływ na proces nauczania. Szczególnie pomocne jest w przypadku osób, które na co dzień niechętnie komunikują się z otoczeniem w sposób werbalny. Wśród programów dedykowanych dla osób z ASD wyróżnić możemy aplikacje przeznaczone do komunikowania się z innymi, wspierania codziennego funkcjonowania, ale również nauki. Ponadto, na uwagę zasługują programy rozwijające umiejętności społeczne oraz inteligencję emocjonalną, czy kształcące wybrane umiejętności (np. z obszaru matematyki, przyrody itp.). Sięgając po takie rozwiązania możemy wspierać rozwój i edukację dzieci w spektrum autyzmu. Pamiętajmy jednak, że nie zastąpią one kontaktów z innymi ludźmi, rówieśnikami czy terapeutami i nie powinno się całkowicie zastępować tych kontaktów komputerem.

Udostępnij
Share

Podobne wpisy