Pozwolenie na przydomową oczyszczalnię ścieków

Pozwolenie na przydomową oczyszczalnię ścieków to kolejny punkt w naszych planach budowlanych, które powstały na ten rok. Dlaczego? Po co? Jak? Witajcie 🙂 Dziś dalsza część poradnika samodzielnie budującej się rodziny 😉 Pozwolenie na przydomową oczyszczalnię ścieków – to nasz następny punkt. Chcielibyśmy jak najszybciej uzyskać zarówno pozwolenie, jak i zakończyć prace nad nią. Zdecydowaliśmy,…

Udostępnij
Share

Pozwolenie na przydomową oczyszczalnię ścieków to kolejny punkt w naszych planach budowlanych, które powstały na ten rok. Dlaczego? Po co? Jak?

Witajcie 🙂

Dziś dalsza część poradnika samodzielnie budującej się rodziny 😉

Pozwolenie na przydomową oczyszczalnię ścieków – to nasz następny punkt. Chcielibyśmy jak najszybciej uzyskać zarówno pozwolenie, jak i zakończyć prace nad nią. Zdecydowaliśmy, że będzie ona w takim miejscu działki, który chcielibyśmy w najbliższym czasie zagospodarować i już więcej nie musieć rozkopywać. Stąd decyzja, aby oczyszczalnia biologiczna była jedną z pierwszych inwestycji na naszej działce.

Dlaczego przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Przede wszystkim – wydaje się to być najtańszą opcją i najbardziej ekologiczną. Aktualnie użytkujemy szambo – trzeba je regularnie wywozić, co kosztuje nie mało, oczyszczać i wciąż martwić się, czy się nie przepełni. Wywożone ścieki trafiają zwykle do dużych oczyszczalni, ale zdarza się, że i na pole…

Własna, przydomowa oczyszczalnia ścieków to bardzo ekologiczne rozwiązanie. Koszt jednorazowego zakupu oczyszczalni i wszystkich jej elementów, a także montaż i praktycznie spokój na wiele lat.

Funkcjonuje dzięki naturalnym procesom biologicznym, nie potrzeba przy tym żadnej dodatkowej energii, czy też śmierdzącego obowiązku wypompowywania jej zawartości i dodatkowego kopcenia szambiarki/traktora.

Należy wywozić osady raz na rok lub dwa lata, ale generalnie wydaje się to być mniej uciążliwe niż wywóz szamba co kilka tygodni.

Wysoka efektywność. Ekologiczność. No i wygoda.

Pozwolenie na przydomową oczyszczalnię ścieków

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5mnie wymaga pozwolenia na budowę – wystarczy samo zgłoszenie w Starostwie Powiatowym, w wydziale Architektury i Budownictwa na gotowym, urzędowym formularzu. Przypominam, że te 7,5mto naprawdę sporo, biorąc pod uwagę, iż 1mto aż 1000 litrów. Dodatkowo, jeżeli odprowadzanie oczyszczonych ścieków nie przekracza 5mna dobę – nie będzie nam potrzebne pozwolenie wodnoprawne.

Pozwolenie na przydomową oczyszczalnię ścieków – krok po kroku

  1. Co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem prac na działce należy zgłosić chęć wykonania takiej oczyszczalni
  2. Musimy przygotować: wniosek zgłoszenia tejże budowy, mapka sytuacyjno-wysokościowa z naniesioną lokalizacją oczyszczalni i jej odpływów, certyfikat spełniania norm jakości odprowadzanych ścieków, który otrzymamy przy zakupie oczyszczalni i dokumentację techniczną, a także dowód własności działki (akt prawny). Wszystkie te dokumenty składamy w Starostwie Powiatowym, w wydziale Architektury i Budownictwa.
  3. Czekamy 30 dni na odpowiedź. Jeśli nie nadejdzie – możemy zaczynać prace.

Mapka sytuacyjno-wysokościowa – czyli, że co?

Musimy wybrać się do Wydziału Geodezji w Starostwie

Na mapie należy zaznaczyć podłączenie rury od domu do oczyszczalni oraz do studni chłonnej bądź miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków, zwykle po za granicami działki. Oczyszczalnia i miejsce zrzutu oczyszczonych ścieków powinno znajdować się w odpowiednich odległościach od:

granicy działki, co najmniej 2m,

okien budynków, co najmniej 5m,

oczyszczalnie od studni z wodą pitną, co najmniej 15m,

miejsce zrzutu od studni z wodą pitną, co najmniej 30m,

rur z gazem i wodą, co najmniej 1,5m,

kabli elektryczny, co najmniej 80cm.

Zrzut oczyszczonych ścieków po za granicami działki

Decydując się na taką możliwość, należy wystąpić o operat wodno-prawny (Wydział Ochrony Środowiska w Starostwie z pewnością w tym pomoże). Taki operat to koszt około 600-800zł. Posiadając taki dokument, kierujemy się do Wydział Ochrony Środowiska w Starostwie, gdzie składamy wniosek o pozwolenie wodno-prawne, co może wynieść około 200zł.

Studnia chłonna

Zadaniem studni chłonnej jest odprowadzanie oczyszczonych ścieków do gruntu. Studnię taką możemy wykonać z betonowych kręgów lub z tworzywa sztucznego. Jeśli na działce znajduje się stare, nie używane szambo, możemy je oczyścić, rozszczelnić i zastosować jako studnie chłonną. Ważne, aby studnia chłonna znajdowała się na warstwach przepuszczalnych gleby.

Uwaga!

Rozpoczęcie prac musi nastąpić w terminie do 2 lat od upływu terminu na wydanie sprzeciwu.

Udostępnij
Share

Podobne wpisy